Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes anulēšana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes anulēšana atbilstoši pārvadātāja iesniegtajam pieteikumam izbeidzot uzņēmējdarbību vai taksometra statusa maiņai transportlīdzekļiem.
Nepieciešams speciālās atzīmes dzēšanai (informācija par licenci vai licences kartīti) Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā transportlīdzekļa statusa maiņai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Speciālā atļauja (licence) tiek anulēta viena mēneša laikā, licences kartīte tiek anulēta 5 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai anulētu speciālo atļauju (licenci), vai licences kartīti pārvadātājam jāatbilst šādām prasībām:

Pārvadātājam nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.
Pārvadātājam nav nenomaksātu administratīvo pārkāpumu par pārvadājumu pakalpojumus regulējošo noteikumu pārkāpumiem.
Aizpildītu un elektroniski parakstītu pieteikumu pārvadātāja pilnvarota persona nosūta elektroniski uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv vai aizpildītu un ar roku parakstītu pieteikumu iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc licences vai licences kartītes anulēšanas, uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par anulēšanu vai atteikumu anulēt licenci / licences kartīti.
Informācija par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā speciālā atļauja (licence).
Pieteikuma izskatīšanas un speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes anulēšanas termiņš:

Pēc licences anulēšanas  pieteikuma reģistrēšanas, Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija viena mēneša laikā pieņem lēmumu par licences anulēšanu vai  lēmumu par atteikumu anulēt licenci.
Pēc licences kartītes anulēšanas pieteikuma reģistrēšanas, atbildīgais darbinieks piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par licences kartītes anulēšanu vai atteikumu anulēt licences kartīti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus