Izņemtās mantas atdošana
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu kriminālprocesā atdod lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu; saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atdod administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu vai dokumentus.
Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izņemtās mantas/ lietiskā pierādījuma vai arestētās mantas īpašnieks, viņa pilnvarotā persona vai atbildīgās institūcijas/procesa virzītāja lēmumā norādītā persona
Termiņš:
Izņemto mantu persona pārņem mēneša laikā pēc lēmuma par atdošanu pieņemšanas. Lietisko pierādījumu persona pārņem divu mēnešu laikā pēc procesa virzītāja nosūtītā paziņojuma. Mantu, kurai atcelts arests, persona pārņem mēneša laikā pēc procesa virzītāja nosūtītā paziņojuma.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izņemtās mantas/ lietiskā pierādījuma vai arestētās mantas īpašnieks, viņa pilnvarotā persona vai atbildīgās institūcijas/procesa virzītāja lēmumā norādītā persona iesniedz iesniegumu par izņemtās mantas/ lietiskā pierādījuma vai arestētās mantas atdošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā IeM NVA oficiālā elektroniskā adrese
Klātiene Aģentūras Izņemto lietu nodaļa
Adrese: Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 67218688, 67218652
Fakss:
Cita kontaktinformācija: https://www.nva.iem.gov.lv/lv/ka-mus-atrast
Darba laiki
Pasts Pastā uz juridisko adresi
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Mantas atdošana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aģentūras Izņemto lietu nodaļa
Adrese: Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 67218688, 67218652
Fakss:
Cita kontaktinformācija: https://www.nva.iem.gov.lv/lv/ka-mus-atrast
Darba laiki