Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Īss apraksts:
Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no izņemtā transportlīdzekļa.
Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē:
https://www.nva.iem.gov.lv/lv/transportlidzekla-atdosana-vai-atteiksanas
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, administratīvi sodīta persona
Termiņš:
Noteikta termiņa nav, jo tas ir atkarīgs no īpašnieka lēmuma atteikties no izņemtā transportlīdzekļa vai atbildīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīta veidlapa (iesniegums) par atteikšanos no transportlīdzekļa. Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā IeM NVA oficiālā elektroniskā adrese
Klātiene
Aģentūras Transportlīdzekļu nodaļa
Glabāšanas vietā Kuldīgā
Glabāšanas vietā Ludzā
Glabāšanas vietā Madonā
Glabāšanas vietā Rīgā
Parādīt visus...
Pasts
Pastā Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamentam
Pastā uz juridisko adresi
2. solis / Pēc atteikuma saņemšanas transportlīdzekli realizē vai iznīcina
Pēc iesnieguma par atteikšanos no izņemtā transportlīdzekļa saņemšanas Nodrošinājuma valsts aģentūra nodod izņemto transportlīdzekli realizācijai vai iznīcināšanai.

Izdevumu apmēru par transportlīdzekļa glabāšanu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir uzlikts administratīvais sods, aprēķina no transportlīdzekļa izņemšanas dienas līdz dienai, kad izņemtā  transportlīdzekļa īpašnieks ir atteicies no transportlīdzekļa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aģentūras Transportlīdzekļu nodaļa
Klātienē izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā