Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana (ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Ķekavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona sagatavoto iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:
1) klātienē Ķekavas novada pašvaldībā, Baložu pārvaldē vai Daugmales pārvaldē,
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu,
4) pa pastu.
Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.
Iesniedzot dokumentus e-pastā (novads@kekava.lv), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iesniegumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona vai šīs personas pilnvarotais, kurš uzrāda notariāli apstiprinātu dokumentu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Iesniegumu izskata un sniedz atbildi mēneša laikā no saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma, sūdzības, priekšlikuma vai lūguma iesniegšana
Persona sagatavoto iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:
1) klātienē Ķekavas novada pašvaldībā, Baložu pārvaldē vai Daugmales pārvaldē,
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu,
4) pa pastu.
Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.
Iesniedzot dokumentus e-pastā (novads@kekava.lv), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Baložu pilsētas pārvalde klientu apkalpošanas centrs
Daugmales vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Iesnieguma, sūdzības, priekšlikuma vai lūguma apstrāde
Iesniegums, sūdzība, lūgums vai priekšlikums, sākot no saņemšanas brīža, mēneša laikā tiek apstrādāts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atbildes sniegšana
Atbilde tiek nosūtīta pa pastu, elektroniski uz e-pastu  ar elektronisko parakstu, uz e-adresi vai tiek nodota personīgi korespondentam, vēlamo saņemšanas veidu persona norāda iesniegumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus