Pašvaldībai adresētu iesniegumu pieņemšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pašvaldībai adresētu iesniegumu, lai pieteiktu kādu no pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt:
- elektroniski, kā e-adreses lietotājam nosūtot iesniegumu uz pašvaldības e-adresi;
- elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;
- klātienē Valmieras novada pašvaldībā, apvienību pārvaldēs vai dzīvesvietai tuvākajā valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
- pa pastu.

Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.

Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanai.
Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta personas norādītajā veidā:
- klātienē,
- e-adresē,
- e-pastā,
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus