Pašvaldībai adresētu iesniegumu pieņemšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pašvaldībai adresētu iesniegumu, lai pieteiktu kādu no pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt:
- elektroniski, kā e-adreses lietotājam nosūtot iesniegumu uz pašvaldības e-adresi;
- elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;
- klātienē Valmieras novada pašvaldībā, apvienību pārvaldēs vai dzīvesvietai tuvākajā valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
- pa pastu.

Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.

Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Valmieras novada Kocēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Matīšu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Mazsalacas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Naukšēnu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada Rūjienas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanai.
Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta personas norādītajā veidā:
- klātienē,
- e-adresē,
- e-pastā,
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus