Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana (Smiltenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Fiziska vai juridiska persona, lai saņemtu atkārtoti Smiltenes novada pašvaldības domes, pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izrakstu un/vai lēmumu.
Pirmreizējs lēmuma noraksts tiek nosūtīts adresātiem bez papildu dokumentu iesniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Līdz vienam mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesnieguma veidlapu norādot šādu informāciju:
1. Fiziskās personas vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
2. adrese, kontakttālrunis, elektroniskā pasta adrese;
3. domes / pastāvīgās komitejas / komisijas sēdes protokola numurs un datums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Smiltenes novada pašvaldības E-ADRESE
Klātiene Smiltenes novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707588
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegto pieprasījumu un veic nepieciešamā dokumenta sagatavošanu. Pakalpojuma saņemšana atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:
- klātienē,
- pa pastu,
- pa e-pastu ar drošu e-parakstu.

*Atkārtota lēmuma izsniegšana – 1,40 eiro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada pašvaldība
Telefons 64707588