Informācijas sniegšana par sliekšņa deklarācijām un aizdomīgiem finanšu darījumiem
Izvēlētā organizācija: Finanšu izlūkošanas dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojums "Informācijas sniegšana par sliekšņa deklarācijām un aizdomīgiem finanšu darījumiem" ar tīmekļavietnes adresi https://goaml.fid.gov.lv/ nodrošina iespēju iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam ziņojumus par aizdomīgiem finanšu darījumiem (darbībām) un sliekšņa deklarācijām online anketas formā vai augšupielādējot xml (Extensible Markup Language) failu. Saņemtajai informācijai ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss un Finanšu izlūkošanas dienests veic visus nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Informācijas sniegšana par sliekšņa deklarācijām un aizdomīgiem finanšu darījumiem online anketas aizpildīšanas sesijas laiks ir līdz 40 minūtēm
Procesa apraksts
Cita informācija
Ziņojuma iesniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem
Ziņojuma iesniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus