Iesniegums par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu
Izvēlētā organizācija: Datu valsts inspekcija
Īss apraksts:
Lai uzturētu spēkā kvalifikāciju, datu aizsardzības speciālists kā pasniedzējs vai mācību dalībnieks piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (mācības) personas datu aizsardzības jomā vai citā jomā, kas saistīta ar datu aizsardzības speciālista pienākumu izpildi (ne mazāk kā 36 akadēmiskās stundas triju gadu laikā pēc iekļaušanas sarakstā vai 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi"  50.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, no kurām ne mazāk kā 18 akadēmiskās stundas – personas datu aizsardzības jomā).
Datu aizsardzības speciālists ne vēlāk kā trīs gadus un divus mēnešus no dienas, kad pieņemts lēmums par datu aizsardzības speciālista iekļaušanu sarakstā vai lēmums par kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu, iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu. Iesniegumam pievieno datu aizsardzības speciālistam pieejamos dokumentus, kas apliecina visu apmeklēto mācību norises ilgumu un to sekmīgu pabeigšanu, informāciju par mācību organizētāju, mācību ievirzi un tēmu, programmu, mācību mērķauditoriju, apliecinājumu par attiecīgo akadēmisko stundu skaitu, kas iegūts, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumā piedaloties kā pasniedzējam vai kā mācību dalībniekam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Datu aizsardzības speciālists.
Termiņš:
Viens mēnesis pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu iesniegšana
Datu aizsardzības speciālists ne vēlāk kā trīs gadus un divus mēnešus no dienas, kad pieņemts lēmums par datu aizsardzības speciālista iekļaušanu sarakstā vai lēmums par kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu, iesniedz inspekcijā brīvās formas iesniegumu par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu. Iesniegumam pievieno datu aizsardzības speciālistam pieejamos dokumentus, kas apliecina visu apmeklēto mācību norises ilgumu un to sekmīgu pabeigšanu, informāciju par mācību organizētāju, mācību ievirzi un tēmu, programmu, mācību mērķauditoriju, apliecinājumu par attiecīgo akadēmisko stundu skaitu, kas iegūts, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumā piedaloties kā pasniedzējam vai kā mācību dalībniekam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums Datu valsts inspekcijai
Klātiene Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223231
Fakss:
Cita kontaktinformācija: informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Darba laiki
Cits Iesniedzamos dokumentus var atstāt Elijas ielā 17, Rīgā, 1.stāva Datu valsts inspekcijas pastkastē.
Informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Citi elektroniski kanāli
edrese: _DEFAULT@90001037264
info@dvi.gov.lv
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Datu valsts inspekcija viena mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1. pilnībā atzīt mācības par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, nosakot akadēmisko stundu skaitu, un atzīt datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanu;
2. atteikt atzīt mācības par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu un svītrot datu aizsardzības speciālistu no saraksta;
3. daļēji atzīt mācības par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu un datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanu, nosakot datu aizsardzības speciālistam pienākumu piedalīties mācībās noteikto akadēmisko stundu skaitu, ja datu aizsardzības speciālista apmeklēto mācību norises ilgums ir vismaz 18 akadēmiskās stundas, bet mazāks nekā 36 akadēmiskās stundas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma paziņošana
Lēmumu nosūta uz personas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums Datu valsts inspekcijai
Citi elektroniski kanāli
edrese: _DEFAULT@90001037264
info@dvi.gov.lv