Paziņošana par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu – Sosnovska latvāni. Ikvienam jāinformē Valsts augu aizsardzības dienests par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis, ja viņa rīcībā ir šādas ziņas.
Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtās ziņas un iespēju robežās veic ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju uzmērīšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ziņu iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Ziņu iesniegšana
E-pakalpojums
• Klients ziņas iesniedz, izmantojot tiešsaistes formu Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē

E-pasts
• Klients nosūta iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi

Pasts
• Klients nosūta iesniegumu pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz iesniegumu

Ja klients ziņu iesniegšanai neizmanto e-pakalpojumu, tad iesniedz iesniegumu brīvā formā, norādot Sosnovska latvāņa atrašanās vietu.
Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Zemgales reģionālā nodaļa Jelgavā