Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā autorizācijas tiesību piešķiršanai portālā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā:
1) jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (iesniegumu sagatavo Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas Centra darbinieks, pamatojoties uz personas klātienē sniegto informāciju),
2) fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), fiziskas personas pilnvarojuma gadījumā nepieciešams uzrādīt notariāli apliecinātas pilnvaras oriģinālu,
3) juridiskai personai (tās pārstāvim) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), juridiskas personas pilnvarojuma gadījumā jāiesniedz vai jāuzrāda pilnvaras oriģināls,
4) gadījumā, kad juridiska persona nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izdota nodokļu maksātāja apliecība un dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lietotāja vārdu un pirmreizējo paroli portāla e-pakalpojumu lietošanai var saņemt klātienē
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs