Laika zīmoga nodrošināšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Īss apraksts:
Laika zīmoga nodrošināšana - elektroniski dati, kas saista citus elektroniskos datus ar konkrētu laiku, apstiprinot šo pēdējo esamību minētajā laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Laika zīmogu nodrošina uzreiz pēc PIN ievades
Procesa apraksts
Cita informācija
Laika zīmoga nodrošināšana
Uzticamības pakalpojumu sniedzēja laika zīmogošanas politika
https://www.eparaksts.lv/lv/par_mums/repozitarijs/Laika_zimogosanas_politika
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67108787