Atļaujas sniegšana manu datu saņemšanai no Fizisko personu reģistra
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros personai (Jums) ir iespēja sniegt (vai atsaukt iepriekš sniegtu) atļauju citai personai (piemēram, komersantam) piekļūt noteiktām Fizisko personu reģistrā iekļautām Jūsu personas datu kopām. Atļauju ir iespēja piešķirt konkrētai citai fiziskai vai juridiskai personai, konkrētam laika posmam un konkrētā datu apjomā, ja ziņu pieprasītājam nav tiesiska pamata informācijas saņemšanai no Fizisko personu reģistra.
Datu apjoms par personu noteikts Fizisko personu reģistra likuma 11.panta pirmajā daļā. Pakalpojums var tikt izpildīts, atbildot uz citas personas (piemēram, komersanta) iesniegtu PMLP datu izmantošanas atļaujas pieprasījumu vai pēc personas pašas iniciatīvas, ko var reģistrēt šajā e-pakalpojumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var izmantot tikai fiziska persona, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, dodot atļauju vai atsaucot doto atļauju savu datu apstrādei konkrētam ziņu pieprasītājam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Termiņu datu apstrāde nosaka fiziskā persona - pakalpojuma lietotājs.
Procesa apraksts
Cita informācija
Elektroniski
Sinhrons e-pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...