Jēkabpils vēlēšanu komisijas ievēlēšana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldību vēlēšanu komisija ir vēlēta un pastāvīga pašvaldības institūcijas, ko reizi četros gados pēc pašvaldību vēlēšanām ievēl attiecīgā pilsētas dome.
Vēlēšanu komisija palīdz nodrošināt vēlēšanu, tautas nobalsošanu un parakstu vākšanu sagatavošanu un norisi Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Vēlēšanu komisija tiek ievēlēta reizi četros gados pēc pašvaldību vēlēšanām.
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk — dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.

Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam pašvaldību vēlēšanu komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, attiecīgās domes deputātiem, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētājiem jeb vēlētāju grupai.

Par vēlēšanu komisijas locekli drīkst pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības deputāti. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti. Tāpat vienu un to pašu pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
https://www.jekabpils.lv/
Darba laiki