Vēlēšanu apgabala maiņa
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, balsstiesīgajiem vēlētājiem 90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kurā ir reģistrēta viņu deklarētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrēta Vēlētāju reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vēlēšanu apgabalu var mainīt uz apgabalu, kurā personai pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Vēlēšanu apgabalā pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas ir tiesīgs reģistrēties arī vēlētājs, kurš ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums iegūts laulības laikā un zemesgrāmatā nav atzīmes, ka tā ir otra laulātā atsevišķa manta un laulība reģistrēta agrāk, nekā iegūts nekustamais īpašums.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
- īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas) - jāuzrāda oriģināls;
- laulības apliecība, ja vēlētājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums iegūts laulības laikā un zemesgrāmatā nav atzīmes, ka tā ir otra laulātā atsevišķa manta un laulība reģistrēta agrāk, nekā iegūts nekustamais īpašums - jāuzrāda oriģināls.
Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski, sūtot iesniegumu:
a) Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti (e-adresi): https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=RDAPCD@90011524360,
b) e-pastā: aicd@riga.lv, iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu.
Pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot iesniegumu pa pastu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Metodikas un komercdarbības koordinācijas pārvaldes Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļai Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīga, LV-1002.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
E-pasts aicd@riga.lv
Pasts Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vēlētājs saņem informāciju par vēlēšanu apgabala maiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs