Priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu saskaņošana un izvietošana publiskās vietās (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus Jēkabpilī drīkst izvietot tikai fiziskas un juridiskas personas, kuriem Jēkabpils pilsētas Vides mākslinieks ir saskaņojis priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
https://www.jekabpils.lv/
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Pašvaldības nodeva par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās, saskaņā ar 2013.gada 29.augusta Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.37 „Par nodevām Jēkabpils pilsētā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (norēķinu karte)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Saziņai: tālr.nr. 80205008
Darba laiki
Cits Ar pārskaitījumu:
"Jēkabpils pilsētas pašvaldība"
Reģistrācijas numurs: 90000024205

AS „SEB BANKA”
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele–banka”
Konts: LV29PARX0001051430001

AS „Swedbank”
Konts: LV75HABA0001401057077

AS „Luminor banka”
Konts: LV22RIKO0002013192223