Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana Valsts valodas centram
Izvēlētā organizācija: Valsts valodas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iestādes kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu izskatīšanu. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem, sekmējot latviešu valodas saglabāšanu un aizsardzību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no konsultācijas veida un tas nedrīkst pārsniegt Iesniegumu likuma noteiktos termiņus.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai iesniegtu Valsts valodas centram priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu (turpmāk tekstā – iesniegums), ir jānorāda vārds un uzvārds (privātpersonai) vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskai personai), adrese atbildes sniegšanai, vēlamais atbildes saņemšanas veids (elektroniski, pa pastu vai klātienē) un iesniedzēja paraksts.
Ātri un ērti elektronisku iesniegumu var iesniegt vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla (www.latvija.lv) sadaļā “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.
Pakalpojumu var atteikt, ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs, izaicinošs vai nav saprotams, vai rakstītājs nav identificējams (elektroniski atsūtīts iesniegums nav parakstīts ar e-parakstu vai izveidots portālā www.latvija.lv).
Iesniegumu var iesniegt arī mutiski, zvanot pa tālruni, vai anonīmi, bet šajā gadījumā netiks sniegta atbilde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Klientu apkalpošana Alūksnē
Klientu apkalpošana Daugavpilī
Klientu apkalpošana Jēkabpilī
Klientu apkalpošana Liepājā
Klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts valodas centrs
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67331814
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde uz iesniegumu tiks nosūtīta klientam, izmantojot to kanālu, kuru klients izmantoja, iesniedzot iesniegumu, vai klienta norādītu saņemšanas kanālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Klientu apkalpošana Alūksnē
Klientu apkalpošana Daugavpilī
Klientu apkalpošana Jēkabpilī
Klientu apkalpošana Liepājā
Klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
Pasts Valsts valodas centrs
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons +371 67331814