Datu valsts inspekcijas organizētie semināri fizisko personu datu aizsardzības jomā
Izvēlētā organizācija: Datu valsts inspekcija
Īss apraksts:
Datu valsts inspekcija organizē padziļinātus seminārus par fiziskās personas datu aizsardzību, datu apstrādes pamatprincipiem, normatīvo aktu prasībām, pārkāpumiem, aktualitātēm, atbilstoši mērķa auditorijai, pieprasītajām tēmām
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1) Fiziska persona, kuras kompetencē ir fizisko personu datu aizsardzības prasību nodrošināšana, pildot amata pienākumus vai sniedzot pakalpojumu;
2) citas personas, kuras saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.pantu ir pārzinis, apstrādātājs vai trešā persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts tikai iepriekš izsludinātajos datumos
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
I. Pakalpojuma pieprasīšana saskaņā ar Datu valsts inspekcijas publicēto darba plānu:
1) Pieteikuma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana Datu valsts inspekcijā elektroniski uz eapastu: pasts@dvi.gov.lv vai klātienē Elijas ielā 17, 2.stāvā, telpa Nr.227, Rīgā.
II.Datu valsts inspekcija apstiprina dalību semināra
III. Iesniedzējam tiek izralstīts avansa rēķins semināra apmaksai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Datu valsts inspekcijas e-adrese
E-pasts info@dvi.gov.lv
Cits Iesniedzamos dokumentus var atstāt Elijas ielā 17, Rīgā, 1.stāva Datu valsts inspekcijas pastkastē.
Informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Citi elektroniski kanāli pasts@dvi.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
1)  pieteikumu apstrāde;
2)  rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana;
3)  rēķinu apmaksas kontrole;
4)  apliecinājuma sagatavošana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223131
Fakss:
Cita kontaktinformācija: informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Cits Pakalpojums var tikt organizēts attālināti
3. solis / Semināra norise
Datu valsts inspekcija informē dalībniekus par semināra norises vietu un programmu.
Maksa par semināru tiek veikta pirms semināra norises.
Dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību seminārā pēc rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223131
Fakss:
Cita kontaktinformācija: informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Cits Pakalpojums var tikt organizēts attālināti