Personas paraksta apliecinājums
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Personas paraksta apliecinājums par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Parakstu vākšanai par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Nekavējoši
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments;
Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Jūrmalas Laklājības pārvaldes e-adrese
Klātiene Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67093887
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par viena paraksta apliecinājumu maksājama valsts nodeva 1.42 eiro.
Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
politiski represētās personas;
invalīdi;
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67093887