Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu un iesniegt priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu, aizpildīt priekšlikuma anketu, kā arī izmantot iespēju elektroniski izteikt viedokli portālā www.geolatvija.lv.
2. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 3 nedēļas. Publiskās apspriešanas laikā tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi.
3. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot detālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
4. Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas materiāli un institūciju atzinumi un izveidots pārskats par detālplānojuma izstrādi.
5. Detālplānojuma izstrādes procesam var sekot līdzi Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā 'Detālplānojumi'.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, e-pastā un pa pastu.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu (veidlapa Nr.BV_157_v1) ar pievienotu detālplānojuma projektu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto e-pastu vai pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki