Detālplānojuma vai lokālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšana un sabiedriskā apspriešana (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojuma saņēmējs izstrādāto detālplānojuma (lokālplānojuma) redakciju iesniedz pašvaldībā. Izstrādes vadītājs detālplānojuma (lokālplānojuma) redakciju izskata četru nedēļu laikā un iesniedz to izskatīšanai novada domē, pievienojot savu atzinumu. Novada dome divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma redakcijas saņemšanas pieņem lēmumu par detālplānojuma (lokālplānojuma) redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma (lokālplānojuma) redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Atbildes vēstule tiek sagatavota 14 dienās, domes lēmuma pieņemšanas maksimālais termiņš 30 dienas, sabiedriskās apspriešanas norise un lēmums par apstiprināšanu līdz 100 dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Pasūtītājs iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kuram pievieno:
1. Izstrādātu detālplānojuma (lokālplānojuma) redakciju. Ja detālplānojuma izstrāde ir apvienota ar būvprojektēšanu, detālplānojumam pievieno plānotā objekta skiču projektu, kas izstrādāts saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
2. Zemes īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu apliecību).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63022751
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63022751
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki