Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
Izvēlētā organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Īss apraksts:
Ar publisko iepirkumu paziņojumu publikācijām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē tiek nodrošināta informācija par apspriedēm ar tirgus dalībniekiem, iepirkuma uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, izmaiņām līgumos. Finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā, kurus Iepirkumu uzraudzības birojs bez maksas publicē savā tīmekļvietnē un, ja nepieciešams, nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura piemēro minētos normatīvos aktus - finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Daļa paziņojumu tiek publicēti 10-15 min laikā pēc apstiprināšanas (piem., finansējuma saņēmēju paziņojumi un paziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu)
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda iestādes vai finansējuma saņēmēja reģistrācijas forma darbam Publikāciju vadības sistēmā (pvs.iub.gov.lv). Iestādes reģistrācijas forma pēc aizpildīšanas sistēmā ir jāsaglabā un, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam vai jāizdrukā un parakstīta jānosūta pa pastu. Finansējuma saņēmēju reģistrācija notiek tikai elektroniski, apstiprinot finansējuma saņēmēja konta izveidi. Lietotāji sagatavo iepirkumu publikācijas, pirms tam autentificējoties sistēmā ar lietotājvārdu un paroli vai izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv sniegtos autentifikācijas pakalpojumus (ar elektronisko identifikācijas (eID) karti, e-parakstu, internetbanku).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Pasts
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Publicētie paziņojumi brīvi apskatāmi Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” (https://info.iub.gov.lv/lv/meklet ).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums IUB vietnē