Titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošana aptiekām
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Aptieku nodrošināšana ar reaģentiem, kuri ir nepieciešami izgatavoto zāļu  un attīrītā ūdens kvalitātes kontrolei.  Lai saņemtu titrētos šķīdumus, indikatorus un reaktīvus, aptieka aizpilda un nosūta Zāļu valsts aģentūrai "Aptieku reaģentu pieprasījumu".
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Aptiekas
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu reaģentus, klientam jāiazpilda un jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrai "APTIEKU REAĢENTU PIEPRASĪJUMS" un jāveic apmaksa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā ZVA e-adrese
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim:
Titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošana aptiekām (1 nosaukums) (52.p.) - 7,00 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus