Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Visos gadījumos, izvedot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, dzīvus dzīvniekus vai nepārtikas produktus uz trešajām valstīm, jāievēro importētājvalsts prasības, bet veterinārais (veselības) sertifikāts ir nepieciešams gadījumos, kad to pieprasa importētājvalsts kompetentā iestāde.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veterināro (veselības) sertifikātu aizpilda un izsniedz oficiālais veterinārārsts (PVD inspektors (veterinārārsts)), kuru dienests pilnvarojis izsniegt un apstiprināt veterināros (veselības) sertifikātus.

Lai saņemtu veterināro (veselības) sertifikātu, persona iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu (brīvā formā). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

• kravas nosūtītājs un saņēmējs (nosaukums, faktiskās atrašanās vietas adrese, valsts. Ja kravu paredzēts vest tranzītā, – arī tranzītvalsts);
• kravas veids, izcelsme un lielums (svars vai vienību daudzums);
• kravas pārvadāšanai paredzētais transportlīdzeklis (veids un reģistrācijas numurs);
• kravas iekraušanas vieta un laiks;
• iesnieguma iesniedzējs (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs);
• cita informācija, ja tāda nepieciešama attiecīgās kravas ievešanai galamērķa valstī.

Iesniegumu, ja tas parakstīts elektroniski, var iesniegt, izmantojot:

• iestādes e-pastu;
• iestādes e-adresi;
• e-pakalpojumu iestādes mājaslapā.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Veterinārais (veselības) sertifikāts atbilst šādām prasībām:

• tas ir noformēts uz vienas vai vairākām savstarpēji savienotām un nedalāmām lapām vai uz katras veterinārā (veselības) sertifikāta lapaspuses norādīts tās numurs kopējā lapaspušu skaitā;
• tajā ir norādīts veterinārā (veselības) sertifikāta identifikācijas numurs, kas ir vienreizējs un neatkārtojas identifikācijas sistēmā;
• ja kravu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (turpmāk – dalībvalsts), veterinārais (veselības) sertifikāts ir aizpildīts TRACES sistēmā (integrētā datorizētā veterinārā sistēma) un izdrukāts valsts valodā un vismaz vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām. Veterināro (veselības) sertifikātu izsniedz pirms kravas izvešanas no Latvijas teritorijas;
• to ar parakstu un zīmogu ir apstiprinājis oficiālais veterinārārsts;
• tā oriģinālu sūta kopā ar kravu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...