Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības, vispārējās higiēnas normas, tiek izvērtēta produkta sastavdaļu un to savstarpējo attiecību atbilstība deklarētajām produkta īpašībām, to bīstamība cilvēka veselībai ar mērķi aizsargāt patērētāju veselību un nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi. Rezultātā tiek izsniegts dokuments HIGIĒNAS NOVĒRTĒJUMS.
Šis ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona (fiziska, juridiska)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Līdz ar aizpildītu pieteikumu iesniedzami dokumenti:
- ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikāts;
- produkta drošības datu lapa;
- produkta raksturojums un lietošanas norādījumi;
- izejvielas kvalitātes sertifikāts;
- importētajam produktam testēšanas rezultāti.

Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti elektroniski portālā www.latvija.lv, jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: