Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude.
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt šādas funkcijas:
1) Veikt E kategorijas gāzes ieroča, reģistrāciju un pārreģistrāciju, kā arī kontrolēt uzsāktos gāzes ieroča pārreģistrācijas procesus.  
2) No valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Ieroču reģistrs” tiešsaistē saņemt informāciju par:
a) sev reģistrētiem šaujamieročiem un gāzes ieročiem,
b) ieroču atļaujām un to derīguma termiņiem,
c) sev piederošo šaujamieroču kontrolšāvienu izziņas numuru un kontrolšāvienu veikšanas datumu,
d) personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem.
3) No valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Licenču un sertifikātu reģistrs” saņemt informāciju par sev reģistrētiem sertifikātiem, piemēram, apsardzes, detektīvdarbības, pirotehniķa, spridzinātāja, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts un to derīguma termiņiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts uzreiz pēc tā pieprasīšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt vietnē www.Latvija.lv. Pakalpojums ir pieejams tiem vietnes www.Latvija.lv lietotājiem, kas ir autentificējušies ar droša elektroniskā paraksta viedkarti, elektroniskās identifikācijas karti (eID) vai savas internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Saņemšana
1. E kategorijas gāzes ieroča reģistrēšanas, pārreģistrēšanas pakalpojuma saņemšanai, papildus identificēšanās nav nepieciešama. Pakalpojums tiek nodrošināts elektroniski un visas darbības tiek atrādītas ekrānā. Par pakalpojuma sekmīgu pabeigšanu, ekrānā tiek atrādīts paziņojums.
2. Uzziņas saņemšanai no valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmām „Ieroču reģistrs” un „Licenču un sertifikātu reģistrs”, papildus identificēšanās nav nepieciešama. Uzziņa tiek sagatavota *.pdf faila veidā, kuru lietotājs var atvērt vai saglabāt savā datorā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus