E-pakalpojums "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem"
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Īss apraksts:
"E-pakalpojuma ietvaros portālā www.latvija.lv ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem attālināti, izmatojot attiecīgas datu ievades formas un veicot pakalpojuma apmaksu, izmantojot Hansabankas internetbanku (tuvākā laikā arī citu internetbanku klientiem būs šāda iespēja). Lai elektroniski pieprasītu izziņu, nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Pakalpojums ir aktuāls gadījumos, kad juridiskajai personai šāda izziņa ir nepieciešama dalībai iepirkuma konkursos Latvijas Republikā vai ES dalībvalstī, kā arī citās situācijās.
Izziņas tiek sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodā vienas līdz piecu darba dienu laikā – atkarībā no pieprasītāja vajadzībām. Juridiskās personas pārstāvis, uzrādot pilnvarojumu, izziņu var saņemt personīgi, ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā vai arī ierakstītā vēstulē (pieprasījumā norādītājā pasta nodaļā Latvijas Republikas teritorijā)."
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv jāiepazīstas un jāapstiprina pakalpojuma lietošanas nosacījumi, attiecīgajās datu ievades formās jāieraksta juridiskās personas nosaukums, nepieciešamais ziņu apjoms, izziņas sagatavošanas steidzamība u.c.informācija. Pēc ievaddatu aizpildīšanas, nepieciešams veikt valsts nodevas un papildpakalpojumu (ja tādi izvēlēti) apmaksu, izmantojot internetbanku. Sīkāka informācija atrodama pakalpojuma lietošanas instrukcijā portālā www.latvija.lv. Pēc izziņas jāierodas IeM Informācijas centrā vai izvēlētajā pasta nodaļā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumiem Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas” izziņu par juridiskai personai piemērotajiem administratīvajiem sodiem un piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem ir tiesības saņemt juridiskās personas pārstāvim, uzrādot pilnvarojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene KAC Rīga
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208218
Fakss: 67208219
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene KAC Rīga
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208218
Fakss: 67208219
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: