Spridzinātāja sertifikātu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Lai fiziskā persona būtu pilnvarota rīkoties ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktajā kārtībā, tā saņem spridzinātāja sertifikātu, kas apliecina personas profesionālo kompetenci spridzināšanas darbu veikšanā.
Spridzinātāja sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras apguvušas atbilstošu profesionālās pilnveides programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 11.panta otrās daļas 1.punktā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 15 dienas. Ja ir nepieciešama ziņu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par spridzinātāja sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. dokumenta kopija, kas apliecina spridzinātāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu mācību iestādē;
3. psihiatra un narkologa atzinums par personas veselības stāvokli;
4. viena fotogrāfija (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV15TREL1060140922000;
55,34 euro valsts nodeva par spridzinātāja sertifikāta izsniegšanu.

Ja spridzinātāja sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

Pirms spridzinātāja sertifikāta izsniegšanas licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodeva ir samaksāta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus