Kontrolšāvienu veikšana ar vītņstobra šaujamieročiem
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Kontrolšāvienu veikšana ar vītņstobra šaujamieročiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska vai juridiska persona, kura atbilst 14.03.2019. "Ieroču aprites likums" prasībām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Šaujamieroču pieņemšana kontrolšāvienu veikšanai notiek O,T,C no plkst. 09:00-12:00 (bet ne vairāk kā 20 ieroču vienības vienā darba dienā, tādēļ nepieciešams iepriekš pierakstīties pa tālr. 67208632). Piektdienās pkalpojumu saņem komersanti.

Paziņojums

12.00-14.00

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Maksas makalpojums. Kontrolšāvienu veikšana ar vītņstobra ieroci. Pakalpojuma saņemšai jāpiesakās pa tālruni 67208632
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208662
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt kātienē, šaujamieroču pieņemšana kontrolšāvienu veikšanai notiek O,T,C no plkst. 09:00-12:00 (bet ne vairāk kā 20 ieroču vienības vienā darba dienā, Uz vietas tiek aizpildīts iesniegums par pakalpojuma sniegšanu un izmaksām. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, šaujamieroča glabāšanas /nēsāšanas atļauja, šaujamierocis un 3 patronas. Maksājumu var veikt uz vietas ar maksājumu karti, vai uzrādīt iepriekš veikta maksājuma apliecinājumu.
Pakalpojums tiek sniegts Ieroču aprites likumā noteiktajā kārtībā
Iesniedzams dokuments
Šaujamieroča glabāšanas/nēsāšanas atļauja
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208662
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / maksājuma veikšana
jāveic kontrolšāvienu apmaksa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208662
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki