Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem (Valkas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistriem tiek izsniegta mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
1. klātiene – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā;
2. korespondence – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā;
3. elektroniski- e-pastā, e-adresē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. pilnvarotai personai - pilnvara;
4. pašvaldības nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
5. saņemot izziņu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valkas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
Pasts Valkas novada pašvaldība
Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, jebkurā iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi - Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.22. „ Par pašvaldības nodevām”, apstiprinātiem ar Valkas novada domes 30.06.2010. lēmumu, protokols Nr.7., 36.§, pašvaldības nodeva par izziņu EUR 2.85.
No maksas atbrīvo personas, kuras pieprasa dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī I un II grupas invalīdus un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
Lai saņemtu maksas atvieglojumus, personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki