Līguma slēgšana par kapavietu
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek noslēgts līgums ar Mārupes novada pašvaldību par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka uzturētāja tiesības un pienākumus.
Pakalpojumu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvā teritorija ne mazāk kā vienu gadu vai mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvā teritorija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvā teritorija ne mazāk kā vienu gadu vai mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Mārupes novada administratīvā teritorija.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu vai aizpilda to Dzimtsarakstu nodaļā;
2. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona pārbauda personas tiesības slēgt līgumu un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu;
3. Persona dodas uz Kapsētu pie Kapsētas pārziņa precizēt kapavietu;
4. Ja līguma slēdzējpersona ir mirusi, tad līgumu slēdz tā persona, kura līgumā norādīta kā tiesību pārņēmējs;
5. Ja atbildīgā persona vēlas nodot vietu citai atbildīgajai personai, tad abiem jāierodas Mārupes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, lai uzrakstītu iesniegumu par tiesību nodošanu uz citu personu un attiecīgi jaunā atbildīgā persona noslēgtu līgumu.

Nepieciešamie dokumenti:
Līguma slēdzējam  slēdzot līgumu, jāuzrāda  personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
Citos gadījumos, ja nav reģistrētās informācijas par kapavietas uzturētāju vai iestājušies blakus apstākļi, jāuzrāda:
- kapavietā apbedīto miršanas apliecības;
- radniecību ar kapavietā apbedīto apliecinošu dokumentu;
- atsevišķos gadījumos - dokumenti, kas apliecina iepriekšējā kapavietas uzturētāja tiesību izbeigšanos.


Samaksa par kapavietas piešķiršanu netiek piemērota.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Abas puses paraksta līgumu un klients saņem vienu līguma eksemplāru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)