Vārda, uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesnieguma pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu;

6) personai mainīts dzimums;

7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
8) persona vēlas iegūt mātes vai tēva uzvārdu.

Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu, arī persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona var vērsties klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, lai iesniegtu vārda, uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums, kurā norādīts vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls;
2) personu apliecinošs dokuments;
3) nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
4) bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas interesēm;
5) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71 euro.
Valsts nodevu maksā pirms pakalpojuma saņemšanas.
Par vārda, uzvārda maiņu no valsts nodevas atbrīvo, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Valsts nodevu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.  
Valsts nodevas maksājumu var ieskaitīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90011524360
Konts Nr. LV44RIKO0020100000201
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsūta personai lēmumu  par vārda, uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņu pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus