Tautības ieraksta maiņas iesnieguma pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".
Iesniegumu tautības ieraksta maiņai pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.
Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona var vērsties klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, lai iesniegtu tautības ieraksta maiņas iesniegumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums, norādot tautības ieraksta maiņas iemeslu;
2) personu apliecinošs dokuments;
3) tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību;
4) nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
5) Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu 'lībietis (līvs)' un ar dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;
6) izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu 'latvietis';
7) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71 euro. Maksājumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas
No valsts nodevas atbrīvojama persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "lībietis (līvs)".
Valsts nodevu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.  
Valsts nodevas maksājumu var ieskaitīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

Saņēmējs:  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90011524360
Konts Nr. LV44RIKO0020100000201
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsūta personai lēmumu  par tautības ieraksta maiņu pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus