Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa saskaņā ar likumu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai mainīt tautības ierakstu, iesniegumu iesniedz klātienē dzimtsarakstu nodaļā nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai TM Dzimtsarakstu departamentā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene Jēkabpils  Dzimtsarakstu nodaļa (klātienē)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65236126
Fakss:
Cita kontaktinformācija: DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008; 65236126
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Par pakalpojumu piemērojama maksa atsaucoties uz "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa" likumu: https://likumi.lv/doc.php?id=191209
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (norēķinu karte)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Saziņai: tālr.nr. 80205008
Darba laiki
Cits Ar pārskaitījumu:
"Jēkabpils pilsētas pašvaldība"
Reģistrācijas numurs: 90000024205

AS „SEB BANKA”
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele–banka”
Konts: LV29PARX0001051430001

AS „Swedbank”
Konts: LV75HABA0001401057077

AS „Luminor banka”
Konts: LV22RIKO0002013192223