Pilsonības iegūšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Latvijas pilsonības iegūšana saskaņā ar  Pilsonības likuma nosacījumiem: 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi, reģistrēšana par Latvijas pilsoni; 2) Latvijas pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā; 3) Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērna atzīšana par Latvijas pilsoni; 4) Latvijas pilsoņu pēcnācēja reģistrēšana Latvijas pilsonībā; 5) Latvijas trimdinieka un viņa pēcnācēju reģistrēšana Latvijas pilsonībā; 6) Latvijas pilsonības reģistrēšana pēc tautības - latvietis vai līvs;  7) Bērna, kuram nav vecāku un, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē, reģistrēšana par Latvijas pilsoni; 8) Personas, kura apguvusi mācības latviešu mācībvalodā, atzīšana par Latvijas pilsoni; 9) Latvijas pilsonības atjaunošana; 10) Bērna atzīšana par Latvijas pilsoni saskaņā ar likuma "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem" nosacījumiem.  Nepieciešamo dokumentu saraksts pieejams sadaļā: Dokumenti un veidlapas. Informatīvais tālrunis. +371 67209400  vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas atbilst Pilsonības likuma nosacījumiem, lai iegūtu Latvijas pilsonību. Bērns, kas atbilst likuma "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem" nosacījumiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
360
Termiņš:
Lēmuma pieņemšanas termiņš ir atkarīgs no Latvijas pilsonības iegūšanas veida: Latvieši vai līvi - 1 gads; Latvijas trimdinieki un viņu pēcnācēji - 4 mēneši;  Naturalizācija - 1 gada laikā no visu Ministru kabineta noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanas dienas, pārējos gadījumos - 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dokumentus 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi, reģistrēšanai par Latvijas pilsoni; 2) Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā; 3) Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni; 4) Bērna, kuram nav vecāku un, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē, reģistrēšanai par Latvijas pilsoni; 5) Personas, kura apguvusi mācības latviešu mācībvalodā, atzīšanai par Latvijas pilsoni  vai 6) Bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni saskaņā ar likuma "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem" nosacījumiem šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:
1) izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi;
2) pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 vai tuvākajai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai;
3) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinošu dokumentu kopiju;

Dokumentus  1) Latvijas pilsoņu pēcnācēja reģistrēšanai Latvijas pilsonībā; 2) Latvijas trimdinieka un viņa pēcnācēju reģistrēšanai Latvijas pilsonībā; 3) Latvijas pilsonības reģistrēšanai pēc tautības - latvietis vai līvs vai 4) Latvijas pilsonības atjaunošanai šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Dokumentus (izņemot naturalizācijai un nepilsoņu vai bezvalstnieku bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni pēc Pilsonības likuma 3 prim panta) iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē:  https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
Balvu nodaļa - pasts
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PMLP Bauskas nodaļa
Parādīt visus...