Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras novada pašvaldība izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas pilsoņi un Latvijas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1960.gada 31.decembrim:
- piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmu militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju;
- veicināja bruņoto un pagrīdes pretošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību un riskējot ar savu brīvību un dzīvību;
- propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto kārtību un ideoloģiju.
Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami arī Latvijas pilsoņi un Latvijas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1961.gada 1.janvāra līdz 1990.gada 4.maijam par savu politisko darbību vai pārliecību tika:
- notiesāti un ir reabilitēti;
- piespiedu kārtā nepamatoti ievietoti ārstniecības iestādēs, kur viņiem piemēroja medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par ko Latvijas Republikas prokuratūra veikusi pārbaudi un sniegusi atzinumu pašvaldībai.
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā personai ir deklarēta dzīvesvieta. Ja Latvijas pilsonim Latvijā nav deklarētas dzīvesvietas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kurā viņš vērsies ar attiecīgu iesniegumu.
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas solis
Iesniegumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu var iesniegt pati persona, kā arī — ar tās rakstveida piekrišanu — nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošā biedrība, pašvaldība vai Saeimas deputāts.
Iesniegumam pievieno:
- Latvijas valsts arhīva vai citu valstu arhīvu izsniegta dokumenta par darbību nacionālās pretošanās kustībā vai Latvijas Republikas tiesas sprieduma, ar kuru tiesa konstatē faktu par personas darbību nacionālās pretošanās kustībā kopija, uzrādot oriģinālu;
- Tieslietu ministrijas atzinuma kopiju, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pieprasījuma apstrādes solis
Iesniegto iesniegumu un tam pievienotos materiālus izskata pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija, kas sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai.
Pašvaldības dome atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam pieņem lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai.
Pamatojoties uz domes lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, atbildīgais darbinieks aizpilda pieprasījumu, uzlīmē uz tā vienu no iesniedzēja fotokartītēm un kopā ar iesniedzēja otru fotokartīti iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda Iedzīvotāju reģistrā iesniedzēja vārda un uzvārda atbilstību personas kodam, izgatavo apliecību un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodod apliecību pašvaldībai. Pēc apliecības saņemšanas pašvaldības atbildīgā amatpersona uzaicina iesniedzēju saņemt apliecību un krūšu nozīmi un norāda, ka līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kurā ir norādīts Latvijas iedzīvotāja personas kods.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Apliecība un krūšu nozīmīte saņemama pašvaldībā.
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ir visas tās pašas tiesības, kas likumos un citos normatīvajos aktos paredzētas politiski represētajām personām.
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem izmaksā ikmēneša pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki