Paternitātes atzīšana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību vai reģistrējuši laulību pēc bērna dzimšanas reģistrācijas, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistrā ieraksta, pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas abiem vecākiem.
iesniegums (jāaizpilda nodaļas darbinieka klātbūtnē)
medicīnas apliecība par bērna dzimšanu (atzīstot paternitāti un reģistrējot bērna piedzimšanu vienlaicīgi), bērna dzimšanas apliecība (atzīstot paternitāti pēc bērna dzimšanas reģistrācijas).
vecāku  personu apliecinoši dokumenti (pase, identifikācijas karte).
Ja vecāki nav laulībā, notiek paternitātes atzīšana, bērna tēvam un mātei personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļai vai pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu. Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.
Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi , bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma.
Par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums, CL 146. pants).
Bērna tēvs, kurš vēl nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņa piekrišanu.
Paternitātes atzīšanai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš sasniedzis divpadsmit gadu vecumu.
Jaundzimušajam bērnam personas kods tiek piešķirts uzreiz, reģistrējot bērna dzimšanu. Ja bērns ir dzimis citā valstī, vai kāds no vecākiem ir citas valsts pilsonis , personas kodu bērnam var pieprasīt attiecīgās valsts vēstniecībā vai arī Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes jebkurā nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67752332, 67754859
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki