Kadastra informācija mantojuma lietai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem vai būvēm, kuras neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, kas aktuālajos Kadastra informācijas sistēmas datos reģistrēti uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda. Pakalpojuma izpildes ietvaros sagatavotā informācija izmantojama arī iesniegšanai zvērinātam notāram mantojuma masas un valsts nodevas apmēra noteikšanai.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Dokumentu izsniegšanas pakalpojumi” -> “Kadastra informācija mantojuma lietai”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu:
1. elektroniskā veidā:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
- izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
VPVKAC
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
2. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju var saņemt iesniegumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē;
- pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC;
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs