Izziņas par uzturvērtības noteikšanu saņemšana (Saulkrastu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Saulkrastu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas par uzturvērtības noteikšanu izsniegšana uztura līguma noslēgšanai. Nostiprinot uztura devēja īpašumtiesības zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam ir jāpievieno pašvaldības, kurā dzīvo uztura ņēmējs, izsniegta izziņa par iztikas minimumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Izziņu sagatavo mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta brīvas formas iesniegums par izziņas izsniegšanu, norādot personas, ar kuru tiks noslēgts līgums, vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi.
Iesniegums jāiesniedz Klientu apkalpošanas centā vai elektroniski (atsūtot elektroniski parakstītu dokumentu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Tālrunis: 67142530
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits e-adrese
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums par izziņas sagatavošanu. Nodevas apmērs saskaņā ar 30.09.2015. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.23/2015 "Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā" 7.6 punktu - 2 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dokuments ir saņemams Klientu apkalpošanas centā domes darba laikā vai elektroniski uz norādīto e-pasta adresi (ja iesniegumā norādīts, ka iesniedzējs vēlas saņemt dokumentu elektroniski).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
Tālrunis: 67142530
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits e-adrese