Lēmuma iesniegšana par tirgus dalībnieku paziņoto vienošanos
Izvēlētā organizācija: Konkurences padome
Īss apraksts:
Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas var Konkurences padomei iesniegt izvērtēšanai paziņojumu par vienošanos, ja tās mērķis vai sekas var ierobežot, kavēt vai deformēt konkurenci Latvijas teritorijā.
Paziņojumu var neiesniegt, ja vienošanās ir atļauta saskaņā ar vispārējiem vai nozaru principiem.
Izskatot paziņojumu Konkurences padome var pieņemt lēmumu par vienošanās atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu.
Vienošanās atļauja var tikt piešķirta uz noteiktu termiņu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēji ir juridiskās personas - vienošanās dalībnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas var Konkurences padomei iesniegt izvērtēšanai paziņojumu par vienošanos, ja tās mērķis vai sekas var ierobežot, kavēt vai deformēt konkurenci Latvijas teritorijā. Paziņojumu var neiesniegt, ja vienošanās ir atļauta saskaņā ar vispārējiem vai nozaru principiem. Izskatot paziņojumu Konkurences padome var pieņemt lēmumu par vienošanās atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu. Vienošanās atļauja var tikt piešķirta uz noteiktu termiņu.

Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz ziņojums par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām vienošanās. Ziņojumu noformē atbilstoši 29.09.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.799.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Konkurences padome
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 2. korpuss
Darba laiki
E-pasts pasts@kp.gov.lv
Pasts Konkurences padome
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 2. korpuss
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Konkurences padomes e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Konkurences padome
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 2. korpuss
Darba laiki
E-pasts pasts@kp.gov.lv
Pasts Konkurences padome
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 2. korpuss
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Konkurences padomes e-adrese