Patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšana spēkā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Kad patents ir piešķirts, lai tas darbotos un to uzturētu spēkā, katru gadu ir jāmaksā patenta uzturēšanas maksa. Ja uzturēšanas maksa netiek maksāta – beidzas patenta aizsardzība.
Regulāri maksājot uzturēšanas maksas, patenta īpašnieka izņēmuma tiesības, komerciāli izmantot izgudrojumu, ilgst līdz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas datuma.
Pēc pamatpatenta darbības termiņa beigām darboties sāk piešķirtais papildu aizsardzības sertifikāts.
Maksu par uzturēšanu spēkā uzskata par samaksātu, ja tā samaksāta līdz kārtējā maksājuma gada tā mēneša beigām, kurā iekrīt pieteikuma datums. Ja papildu aizsardzības sertifikāta darbības pēdējais gads nav pilns, maksa par to maksājama kā par pilnu gadu.
Darbības piešķirtā patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanai spēkā un atjaunošanai uz jaunu aizsardzības periodu tiek iekļautas Patentu reģistrā, kuru uztur Patentu valde.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patenta īpašnieks vai pārstāvis
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ātrākais un vienkāršākais patenta spēkā uzturēšanas veids ir patenta spēkā uzturēšanu veikt tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu Patentu valdes tīmekļvietnē.
Ja netiek izmantots e-pakalpojums, tad ir jāpieprasa priekšapmaksas rēķins Patentu valdei.
Ja maksa noteiktajā termiņā nav samaksāta, bet patenta īpašnieks maksu kopā ar papildmaksu samaksā turpmāko sešu mēnešu laikā, patentu uzskata par uzturētu spēkā. Papildmaksa ir 25 procenti no maksas, kura nav samaksāta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Patenta spēkā uzturēšana
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par patenta statusu var pārliecināties Patentu valdes uzturētajā datu bāzē Patentu valdes tīmekļvietnē http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/patent/search

Ja sešu mēnešu laikā pēc noteiktā termiņā maksa un papildmaksa nav samaksātas, Patentu valde patenta īpašniekam vai viņa pārstāvim nosūta paziņojumu par patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī šīs ziņas publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010