Preču zīmes nodošana citai personai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašniekam ir tiesības nodot savu preču zīmi citai personai. Preču zīmes nodošanas līgums attiecībā pret trešajām personām stājas spēkā dienā, kad ziņas par to publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska) – reģistrācijas īpašniece vai pieteicēja, vai persona, kas ieguvusi īpašumtiesības.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Preču zīmju likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, īpašnieka maiņas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu par īpašnieka maiņu preču zīmes reģistrācijā, norādot reģistrācijas (vai pieteikuma) numuru;
2) tiesību pāreju apliecinošs dokuments;
3) pilnvara, ja nepieciešams.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Patentu valdes E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000042944
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valde pieņem lēmumu par atbilstošo grozījumu iekļaušanu Reģistrā.

Informāciju par preču zīmes īpašnieka maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par preču zīmes īpašnieka maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Patentu valdes E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000042944