Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmju tiesības ir stingri teritoriālas. Zīme jāreģistrē katrā valstī, kurā grib to aizsargāt. Ar vienu  preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu preču zīmes pieteicējs var  nodrošināt preču zīmei aizsardzību 123 pasaules valstīs. Lai pieteiktu preču zīmi starptautiskajai reģistrācijai, preču zīmei ir jābūt reģistrētai vai pieteiktai reģistrācijai Latvijā. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā reģistrētas preču zīmes ir spēkā 10 gadus un var tikt atjaunotas uz 10 gadiem attiecīgi samaksājot starptautiskās reģistrācijas noteikumos noteiktās nodevas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Preču zīmes pieteicējs vai īpašnieks.
Termiņš:
2 mēneši no starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas  datuma, ja pieteicējs ir izpildījis visus starptautiskā nolīguma  noteikumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kas kārto preču zīmes starptautiskās reģistrācijas procedūru, tai nepieciešamos dokumentus iesniedz latviešu valodā; preču un pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuru pieprasa starptautisko reģistrāciju, iesniedz pēc savas izvēles angļu vai franču valodā, Par preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikšanu, reģistrāciju un citām ar starptautisko reģistrāciju saistītām darbībām maksā starptautiskās reģistrācijas noteikumos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Patentu valdes E-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs pēc preču zīmes ierakstīšanas savā reģistrā pieteicējam nosūta reģistrācijas sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus