Izziņas vai izraksta pieprasīšana no Patentu reģistra
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Patentu valdes uzturētajā Patentu reģistrā ir iekļautas ziņas par publicētajiem patentu pieteikumiem, piešķirtajiem patentiem, Eiropas patentiem pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikā un papildu aizsardzības sertifikātiem. Reģistra ieraksti tiek publicēti Patentu valdes oficiālajā izdevumā un par rūpnieciskā īpašuma objektu aktuālo statusu var pārliecināties Patentu valdes uzturētajā datu bāzē Patentu valdes tīmekļvietnē http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/patent/search.
Ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, jebkura persona var iepazīties ar publicēto patentu pieteikumu lietām un patentu reģistrācijas lietām, saņemt izrakstus un izziņas no Patentu reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Maksimālais izpildes termiņš mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu vai izrakstu no Patentu reģistra, jāiesniedz rakstveida pieprasījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010