Dizainparaugu meklējums
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs dizaina objekts jau nav reģistrēts iepriekš.
Dizainparaugu meklējums tiek veikts dažādu valstu un reģionālo iestāžu dizainparaugu datubāzēs. Pēc meklējuma veikšanas tiek sastādīta meklējuma rezultātu atskaite.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Atbilde tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms pakalpojuma pieprasīšanas, interesentam vēlams noskaidrot meklējuma nosacījumus klātienē, e-pastā vai piezvanot pa tālruni: 67226628.

Interesentam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt dizainparaugu meklējumu, pievienojot sava dizaina risinājuma attēlu (-us), uzrādot izstrādājuma nosaukumu; teritoriju (valstis), kurā plānota dizainparauga reģistrācija vai izplatīšana, kā arī zināmos konkurentus.
Iesniegumu par meklējuma veikšanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastā.
Nepieciešams sazināties ar meklējuma veicēju, lai precizētu meklējuma pieprasījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67226628
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 33-6
Darba laiki
E-pasts ic@lrpv.gov.lv
Pasts Intelektuālā īpašuma informācijas centra pasta adrese
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 33-6, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Patentu valdes E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000042944
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dizainparaugu meklējuma rezultātu atskaiti var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.  Papildus piedāvāta konsultācija par meklējuma rezultātiem klātienē vai pa tālruni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67226628
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 33-6
Darba laiki
E-pasts ic@lrpv.gov.lv
Pasts Intelektuālā īpašuma informācijas centra pasta adrese
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 33-6, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli Patentu valdes E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000042944