Iesniegums par Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka pagaidu profesionālās darbības tiesību Latvijā pagarināšanu
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieks, kuram ir piešķirtas tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā, pēc sešiem mēnešiem var lūgt šīs tiesības pagarināt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Eiropas Savienības dalībvalsts profesionālais patentpilnvarnieks, kuram uz 6 mēnešiem piešķirtas pagaidu profesionālās darbības tiesības Latvijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
17
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dalībvalsts patentpilnvarnieks, kurš vēlas pagarināt pagaidu profesionālās darbības tiesības Latvijā, Patentu valdē iesniedz attiecīgu lūgumu, dokumentus, kas apliecina, ka viņš veic profesionālu darbību rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā Latvijā, un samaksā maksu Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Pēc Patentu valdē saņemta lūguma pagarināt tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā un pēc noteiktās maksas saņemšanas, Patentu valdes direktors uzdod profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu komisijai triju nedēļu laikā sniegt viedokli, kuru ņem vērā, pieņemot lēmumu par pagaidu darbības pagarināšanu.
Ja komisija no dalībvalsts patentpilnvarnieka mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumiem secina, ka dalībvalsts patentpilnvarniekam ir pietiekama valsts valodas prasme profesionālai sadarbībai ar Latvijas personām un institūcijām, ir profesionālajai darbībai nepieciešamās Latvijas normatīvo aktu zināšanas, kā arī secina, ka viņa profesionālā kvalifikācija atbilst kvalifikācijai, kas nepieciešama pastāvīgai darbībai Latvijā attiecīgajā specializācijā, Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā bez termiņa ierobežojuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valdes direktora lēmumu divu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta elektroniski vai uz dalībvalsts patentpilnvarnieka norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010