Iesniegums par Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā uz 6 mēnešiem
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieks iesniedz attiecīgu lūgumu un dokumentus, kas apliecina viņa tiesības darboties par profesionālo patentpilnvarnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, Patentu valdes direktors šo personu iekļauj profesionālo patentpilnvarnieku saraksta atsevišķā sadaļā, piešķirot tai tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā. Tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā piešķir uz sešiem mēnešiem ar nosacījumu, ka minētā persona apņemas nodrošināt profesionālu sadarbību ar Patentu valdi, Apelācijas padomi, tiesām un citām institūcijām valsts valodā un norāda sarakstes adresi Latvijā.

Pēc sešiem mēnešiem dalībvalsts patentpilnvarnieks tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā var lūgt pagarināt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Eiropas Savienības dalībvalsts profesionālais patentpilnvarnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
12
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dalībvalsts patentpilnvarnieks, kurš vēlas, lai par viņu sarakstā iekļauj ziņas, Patentu valdē iesniedz:
- iesniegumu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā. Iesniegumā norāda sarakstes adresi Latvijā;
- dokumentus, kas apliecina viņa tiesības darboties par patentpilnvarnieku citā dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, un to tulkojumus latviešu valodā;
- civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju
- samaksā maksu Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā uz 6 mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Patentu valdes direktors 10 darbdienu laikā izvērtē, vai iesniegumā par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā norādītās ziņas ļauj konstatēt dalībvalsts patentpilnvarnieka atbilstību Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 136. panta pirmās daļas prasībām, un pieņem lēmumu:
- par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu saraksta atsevišķā sadaļā uz sešiem mēnešiem;
- atlikt dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā, nosakot viena mēneša termiņu trūkumu novēršanai;
- par atteikumu iekļaut dalībvalsts patentpilnvarnieku sarakstā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valdes direktora lēmumu divu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta elektroniski vai uz dalībvalsts patentpilnvarnieka norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010