Patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta licences līguma reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai izgudrojuma patenta vai PAS izmantošanas tiesības. Licences līgums attiecībā uz trešajām personām stājas spēkā pēc tā reģistrācijas Patentu valdē. Par licences līguma reģistrāciju maksājama maksa.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iesniegumu par licences līguma reģistrāciju Patentu valdē iesniedz vai nu licenciārs vai viņa pārstāvis, vai arī licenciāts vai viņa pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Ja ir veikta maksa par pakalpojumu, grozījumi patentu reģistrā tiek veikti viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:
- licenciārs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);
- licenciāts (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);
- patenta vai patenta pieteikuma numurs,
- PAS vai PAS pieteikuma numurs;
- licences veids;
- licences darbības laiks un vieta;
- licences līguma noslēgšanas datums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Citi elektroniski kanāli Patentu valdes E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000042944
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valde ziņas par patenta vai PAS izmantošanas tiesību nodošanu saskaņā ar licences līgumu iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par to publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Citi elektroniski kanāli Patentu valdes E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000042944