Papildu aizsardzības sertifikāta pieteicēja vai īpašnieka datu maiņa, vai pārstāvja maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) pieteicējs vai īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par nepieciešamajiem grozījumiem patentu reģistra ziņās, ja mainās PAS īpašnieka vai pieteicēja nosaukums un/vai adrese, vai tiek mainīts pārstāvis.

Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta PAS pieteicējam vai īpašniekam.

Ziņu iekļaušana reģistrā par PAS pārstāvja iecelšanu vai atcelšanu, vai grozījumi ziņās par pārstāvi, tiek izdarīti bez maksas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Lūgumu mainīt papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka datus var iesniegt tikai sertifikāta īpašnieks vai pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Maksimālais izpildes termiņš mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kurā norādītas šādas ziņas:
-      PAS īpašnieka vārds un adrese;
-      ja PAS pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;
-      PAS vai PAS pieteikuma numurs;
-      PAS īpašnieka vai pieteicēja jaunais nosaukums vai adrese, kas iekļaujama patentu reģistra ziņās par šo PAS vai PAS pieteikumu;
-      ja mainās pārstāvis, jaunā pārstāvja vārds un adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valdes paziņojums par patentu reģistrā izdarīto ierakstu atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010