Iesniegums par ziņu iekļaušanu vai grozījumu veikšanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Pretendents, ja ir nokārtojis profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu, divu mēnešu laikā iesniedz Patentu valdē iesniegumu par ziņu iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā.

Ja profesionālajam patentpilnvarniekam ir nepieciešams veikt grozījumus profesionālo patentpilnvarnieku saraksta ziņās par sevi, tad profesionālajam patentpilnvarniekam ir jāiesniedz iesniegums Patentu valdē ar lūgumu veikt grozījumus profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā, norādot grozāmo informāciju un pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālie patentpilnvarnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
- iesniegums par ziņu (vai grozījumu ziņās) iekļaušanu sarakstā;
- ja nepieciešams veikt grozījumus saistībā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas  polises spēkā esamības termiņu, nepieciešams iesniegt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju.
Ja tiek mainīta cita informācija, nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecina informācijas patiesumu, izņemot prakses vietas adreses un kontaktinformācijas gadījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Patentu valdes E-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valdes direktora lēmuma pieņemšana un nosūtīšana elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi  notiek piecu darbdienu laikā. Grozījumi saraksta ziņās tiek publicēti Patentu valdes tīmekļvietnē vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Patentu valdes E-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010