Preču zīmes licences līguma reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai savas preču zīmes izmantošanas tiesības attiecībā uz visu preču vai pakalpojumu sarakstu, kuram preču zīme reģistrēta, vai tā daļu. Atbilstoši licences līguma raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) preču zīmes tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska) – reģistrācijas īpašniece vai pieteicēja, vai persona, kas ieguvusi lietošanas tiesības.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, licences līguma reģistrēšanas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu par licences līguma reģistrēšanu;
2) reģistrā iekļaujamo ziņu apliecinošs dokuments;
3) pilnvara, ja nepieciešams.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par preču zīmes licences līguma reģistrēšanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Patentu valdes e-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Patentu valde pēc noteiktās maksas saņemšanas ziņas par reģistrētas preču zīmes licences līgumu iekļauj Preču zīmju reģistrā un publicē savā oficiālajā izdevumā. Licenciāram un licenciātam Patentu valde nosūtīta paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu. Šādā kārtībā Preču zīmju reģistrā iekļauj un publicē arī ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos vai grozījumiem licences līgumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Patentu valdes e-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: